Nisan Ayının En İyi Projeleri (2014)Enforce
Nedir?
Enforce, insanların çevrelerinde gördükleri sorunları pratik bir şekilde yerel yönetimlere iletebildikleri mobil (iOS, Android, Windows) ve web platformları üzerinde çalışan bir uygulamadır. Bu uygulamarın mobil ayağı problemlerin iletilmesi ve görüntülenmesi için web ayağı ise sadece problemlerin görüntülenmesi için kullanılmaktadır.
Enforce, temelde çift yönlü bir sistemdir. Bu sistemi şu şekilde ayırabiliriz
  • Vatandaş tarafı
  • Yerel yönetim tarafı
Sistemin vatandaş tarafı, kişilerin günümüz mevcut sistemlerinde olduğu gibi çok aşamalı ve yorucu bir süreçten geçerek problemleri bildirmeleri yerine çok hızlı ve kolay bir şekilde problemin muhataplarına ulaşabilmesini sağlamaktır.
Sistemin yerel yönetim tarafında ise yerel yönetimlere kendilerini ilgilendiren problemleri kolayca görüntüleme, filtreleme ve kullanıcılara sorunlar çözüldüğünde geri dönüş imkanı sunmaktadır.Doğa Dostu Torbalar
PROJENİN AMACI
Doğa Dostu Torbalar projesi sosyal yardım kuruluşları, projeye destek veren kuruluşlar ve gönüllülerle birlikte gerçekleştirilmeyi hedefleyen bir projedir. Projenin 2 ana amacı vardır.
1-  Dünyanın her yerinde  kullanılımı alışkanlık haline getirilen ve böylece marketlerde, alışveriş merkezlerinde tüketilen naylon poşet miktarını azaltan alışveriş torbalarının Türkiye'de de bir alışkanlık haline getirilmesini amaçlar. Böylece geri dönüşüm problemine, atıkları toplayarak değil atık yaratmayarak çözüm getirir.
2- Torba satışından elde edilen gelirle projeye dahil edilen sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamayı amaçlar.Yapılan bağışları arttırmayı hedefler. Torba satışından elde edilen gelir bağış olarak kurumlar yararına toplanacaktır.

ayrıca bkz. http://www.netpakambalaj.com/Yolyola.com
Çevrenin dostu, trafiğin düşmanı 
bir yolculuk projesi: yolyola.com
İstanbul'da aynı yolu ayrı ayrı gidenleri bir araya getirmeyi hedefleyen yolyola.com, Türkiye'de paylaşım ekonomisinin en yeni ve umut verici girişimi. yolyola.com'a üye olanlar, trafikte geçen saatleri ve çevreye verilen zararı değil, yolculukları paylaşıyor.
Çevrenin dostu, trafiğin düşmanı bir ulaşım projesi olarak yola çıkan yolyola.com, İstanbul'da aynı yolu ayrı ayrı gidenleri bir araya getiren bir yolculuk paylaşım platformu. İstanbul trafiğinde sadece bir ya da iki kişiyle yola çıkan arabaların sayısını düşürmeyi hedefleyen yolyola.com, sürücü ve yolcuları buluşturuyor, trafikte geçen saatleri ve çevreye verilen zararı değil, yolculukları paylaşma şansı sunuyor.Fongogo Nedir?

Fongogo,  ister birey, ister şirket ya da sivil toplum kuruluşu olun, alanınız ile ilgili her türlü projeniz için fon bulmanızı, tanıtım ve ön satış gerçekleştirmenizi sağlayan ve destekçilere en keyifli ödüllerin sunulduğu bir platform.

Yurtdışında birçok başarılı örneği bulunan ve özellikle girişimciler tarafından rağbet gören bir model olan kitlesel destek (crowdfunding) üzerine kurulu Fongogo üzerinden şu anda kadar 16 proje için 37,000 TL fon toplandı. Klorofil İle Ucuz Güneş Paneli

Nedir bu Klorofilli Güneş Paneli?

Klorofil bitkilerde bulunan ve güneş ışığı ile fotosentez yapılmasını sağlayan bir moleküldür. Biz de bitkilerden ilham alarak Klorofil molekülünü Güneş'ten elektrik elde etmek için kullandık.

Klorofilli Güneş Paneli'nin Diğer elektrik üreten panellerden farkı nedir?

-Diğer güneş panellerinden daha ucuzdur.

Klorofil doğada bol miktarda bulunduğu için ucuz bir hammaddedir. Bu sebeple ürettiğimiz güneş panelleri günümüzde satılan güneş panellerinden daha ucuzdur.

-Tamamen çevrecidir.

Kullandığımız maddeler tamamen geri dönüştürülebilir maddelerdir. Bu sebeple güneş panelimiz üretim ve kullanım aşamasında asla çevreye zarar vermemektedir.
Kitapbu.org
KitapBu.org “Kitap bu, rafta kalmamalı!” diyerek yola çıkılan , fikir aşamasından itibaren yalnızca bir buçuk ay gibi kısa bir sürede sistemi kullanıma hazır hale getirilen bir sosyal sorumluluk projesidir.
Kısa sürede, yoğun emek harcanarak hazırlanan KitapBu.org’un temel amacı, okunan kitapların evin kütüphanelerini süslemek yerine başka insanlar tarafından da okunmasını sağlamak. Sitenin çalışma mantığı oldukça basit; elinizdeki kitabı kütüphaneye veriyorsunuz, kitabınız kontrol ediliyor, eğer başka insanlar tarafından okunabilecek durumda ise sistem size yolladığınız kitabın türüne göre kredi veriyor. Siz de verilen kredinin türüne uygun olarak kütüphanede bulunan başka bir kitabı alabiliyorsunuz.
Kitap satın almak veya kitap satmak gibi bir kavram söz konusu değil. Sistem, tıpkı bir kütüphane gibi çalışıyor. Standart bir kütüphane sadece belirli bir alanda hizmet verebilirken, KitapBu.org kütüphanesinden tüm Türkiye yararlanabiliyor, platformun en can alıcı noktası da burası.
Özellikle yeni çıkan kitaplar pahalı olabiliyor ve günümüz Türkiye’sinin koşullarına bakacak olursak herkesin bir kitaba 20 – 30 TL verecek durumu yok. Yeni bir kitap aldık, okuduk, kütüphanemize koyduk. Yıllar geçer, kitap tozlanır, ancak hala oradadır. Bunun yerine okuduğumuz kitapları bu kütüphaneye bırakırsak kütüphanedeki kitaplardan istediğimizi alabiliyoruz.
Ayrıca, diyelim ki bir kitap var ve kitapçı kitapçı gezmenize rağmen bulamadınız. Eğer KitapBu.org’da da bulamadıysanız hiç canınızı sıkmayın, sitede kitabı istediğinizi belirtiyorsunuz, aradığınız kitap “istenen kitaplar listesi“nde yer alıyor. Kütüphaneye kitap bırakmak isteyenler o listedeki kitapları mutlaka gözden geçireceklerdir.
Kitapbu.orgElektrik Motorlu Teker Dönüşüm Sistemi
Proje Kısa Özeti
Daha çevreci, ekonomik ve güvenli sürüşler için elektrikli tekerler. Elektrik Motorlu Teker Dönüşüm Sistemi; akaryakıt ile çalışan otomobiller için gerçekleştirilen bir dönüşüm sistemidir. Mevcut otomobillerin sadece jant ve lastiklerinin, özel üretim tekerlerle değişimi söz konusudur. Araca eklenen batarya ve elektronik kontrol ünitesi ile sistem tamamlanır. Bir elektrikli araç satın almak yerine, aracınızın motor ve aksamını koruyarak, basit bir modifikasyon ile çevreci, ekonomik ve güvenli seyahat sağlar.
Et Entegre Endüstrisi Atık Sularının Arıtılması
Dünyada ve ülkemizde nüfusun hızla artmasına paralel olarak çeşitli endüstrilerde olduğu gibi gıda endüstrisinde de gıda maddelerine olan ihtiyaç ve talebin aynı oranda artması bu endüstrinin hızla gelişimini hızlandırmıştır. Böylelikle çeşitli gıda endüstrilerinden kaynaklanan atıksuların çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkilerini de artmıştır. Özellikle bununla beraber insanların beslenmesinde temel besin maddelerinden biri olan et ve et ürünlerin üretimi de hızlı bir artış kazanmıştır. Bunun sonucunda da, mevcut doğal kaynakların ve bunların en önemlisi olan suyun kullanımı artmaktadır. Bu endüstrilerde kullanılan sular kirlenmiş olarak tekrar alıcı su ortamlarına geri verilmektedir. Mevcut teknolojiler deşarj limitlerinin sağlanmasında çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni arıtma alternatifleri göz önüne alınmalıdır 
Entegre et ve et ürünleri tesisleri atıksuları yüksek miktarda organik madde, toplam askıda katı (TAKM), toplam fosfor (TP), toplam azot (TN), yağ ve gres içermekte ve bu nedenle çok kirlilik yaratan bir atıksu özelliğine sahip olduğu için önemli bir çevre kirletici kaynağını oluşturmaktadır. Entegre Et ve Mezbaha tesisleri atıksularının hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmadan alıcı ortama verilmesi alıcı ortamında çözünmüş oksijenin tüketilmesine ve su ortamının bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle entegre et ve et ürünleri tesisleri çıkış sularının arıtılması gereklidir ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre zorunlu kılınmıştır. Fakat bu atıksuların içerdiği kirletici birleşenleri nedeniyle arıtılması oldukça güç ve pahalıdır. Bu atıksuların arıtılması için çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik teknikler kullanılmaktadır. Mezbaha atıksuları içeriği bakımından farklı Avrupa kanunları tarafından “çok kirletici” olarak sınıflandırılmaktadır. Başlıca; yağ, protein ve fiberlerin kompleks bir karşımı olarak karakterize edilmektedir. Organik madde konsantrasyonu orta-yüksek olup, yaklaşık % 45’i çözünmüş formda bulunurken, % 55’i askıda formunda bulunmaktadır. Ayrıca; mezbaha atıksuyunun kalitesi; kan tutma verimi, su kullanımı, kesilen hayvan tipi ve et işleme miktarı gibi çok sayıda faktöre bağlıdır .
Mezbahalardan oluşan atıksuların arıtılmadan direkt deşarj edilmesi sonucu nehirler oksijensizleşmekte ve yüzey suları kirlenmektedir. Bu nedenle, mezbaha atıksuları kanalizasyon, nehir, göl gibi alıcı ortamlara deşarj edilmeden önce arıtılmasıgerekmektedir. Bu çalışmada, yüksek organik konsantrasyonuna sahip et entegre endüstrisi atıksularının arıtımı incelenmiştir. Et entegre endüstrisi atıksu karakteristiğinde mevcut olan kirlilik yüklerinin, deşarj standartlarına indirilmesi için uygun akım şeması oluşturulmuştur.

NOT: 
Bahsi geçen fikir ve projeler Çözüm Kumbarası adlı siteden tarafımca derlenmiştir. 
Siz de kendi projenizle katılmak isterseniz; 
Başvuru Tarihleri: 1 Ocak 2014 – 15 Mayıs 2014 

Proje desteği ve para ödülü vardır, bilginize sunulur...


Bu blogdaki popüler yayınlar

Kendimiz için ne yapmalıyız ? -10 madde-

Mentalist dizisi çözümlemelerim ve tahminlerim -spoiler-

En iyi Tarayıcı (Browser) ve Eklentiler (Extensions)